Konferencja: "O wolne Wilno i wolną Polskę!" - w 70 rocznicę operacji "Ostra Brama" na Wileńszczyźnie.

W dniu 2 czerwca 2014 roku uczniowie klasy 1 TE oraz 1TC pod opieką Sylwestra Paczesnego uczestniczyli w konferencji zorganizowanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego pt" O wolne Wilno i wolna Polskę!" - w 70 rocznicę operacji "Ostra Brama" na Wileńszczyźnie. Organizatorem imprezy był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Archiwum Państwowoe w Piortkowie Trybunalskim oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź "Barka".Nauczyciele opiekunowie oraz inne zainteresowane osoby otrzymały eleganckie zaproszenia na konferencję. Konferencję rozpoczął dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki w Łodzi, powitał gości - młodzież z łódzkich szkół oraz organizatorów. Następnie głos zabrał prezes Zarządu Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej major Zbysław Raczkiewicz. Obecny był także sekretarz major Stanisław Pasikowski.

Konferencja podzielona byla na 20 minutowe bloki tematyczne w których przedstawiciele Archiwum Państwowego oraz pracownicy naukowi Instytutu Historii w Kielcach w ciekawy sposób omawiali i referowali historyczne fakty na temat losów żołnierzy AK na Wileńszczyźnie.

Młodzież mogła usłyszeć interesujący zarys działalności Okręgu Wilno Armii Krajowej (1939-1945). Także historie bojowe 2, 3, 4 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej - był to polski oddział partyzancki Okręgu Wilno Armii Krajowej. Był także ciekawy referat o wileńskiej Delegaturze Rządu na Kraj-Delegatura Rządu na Kraj, była to nazwa tajnego naczelnego organu władzy administracyjnej w okupowanej Polsce, utworzonego w 1940 z inicjatywy rządu emigracyjnego. Dzieliła się na departamenty, odpowiadające danemu ministerstwu rządu polskiego w Londynie. Działały okręgowe i powiatowe delegatury. W trakcie referatów na ekranie ściennym wyświetlane były fotografie, dokumenty, plany bitew.

Bardzo ciekawy referat dotyczył powstania i szlaku bojowego III Brygady AK "Szczerbca" był to - polski oddział partyzancki Okręgu Wilno Armii Krajowej.

Brygada powstała w pierwszej połowie września 1943 w rejonie Sużan. Organizatorem oddziału był por. Gracjan Fróg ps. "Góral" i "Szczerbiec". Romuald Rajs ps. "Bury" został zastępcą dowódcy ds. liniowych. Brygada walczyła w Turgielach, Rudominie, Polanach, Mikuliszkach, gdzie w styczniu 1944 rozbiła ekspedycję karną niemieckiej żandarmerii i litewskiej policji pomocniczej. W nocy z 29 na 30 czerwca opanowała Troki, zdobywając znaczne ilości broni, amunicji i wyposażenia wojskowego. Brygada liczyła ok. 800 ludzi.

Dr Tomasz Matuszak przedstawił bardzo interesujące opowiadanie Plan "Burza" i jego realizacja na Kresach Wschodnich II RP. Pod względem militarnym akcja „Burza” osiągnęła główne cele. Poza działaniami w terenie, Armia Krajowa zdobyła kilka dużych miast, np. Wilno czy Lwów, przed faktycznym wkroczeniem do nich oddziałów Armii Czerwonej. Odtworzenie części dywizji i pułków walczących w 1939 podkreśliło nieprzerwaną ciągłość Polskich Sił Zbrojnych, co posiadało nie tylko znaczenie symboliczne, ale także wyraziło się w sierpniu 1944 oficjalnym uznaniem Armii Krajowej za wojska sprzymierzone.

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Historycznego w Kielcach przedstawili w bardzo ciekawy sposób przygotowania, operację wojskową oraz konsekwencje polityczne tej akcji zbrojnej.

Losy żołnierzy Armii Krajowej były bardzo skomplikowane, ginęli w bohaterskiej walce z Niemcami i Sowietami. Oficerowie oraz dowódcy oddziałów byli podstępnie aresztowani i wywożeni w głąb Związku Radzieckiego. Ginęli nieraz w bohaterskiej walce otoczeni przez liczniejsze siły nieprzyjaciela. Wielu żołnierzy za akcje Burza oraz Ostra Brama zostało odznaczonych Krzyżami Zasługi.

Na zakończenie wykładowcy zrobili sesję fotograficzną dla upamiętnienia tej konferencji

Przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Łódź wręczyli prowadzącym referaty czerwone róże na znak przyjaźni i podziękowania za wysiłek i trud włożony w przygotowanie i zrealizowanie konferencji. Był to również wspaniały żołnierski gest w stosunku do kobiet!

Żołnierze weterani Armii Krajowej dokonali również wpisu do księgi pamiątkowej biblioteki wojewódzkiej w Łodzi, gdzie odbywała się konferencja.

Zdjęcia, opracowanie tekstów oraz ilustracji wykonał nauczyciel ZSP 9 w Łodzi Sylwester Paczesny.