W rocznicę powstania Służby Zwycięstwu Polski, odbyło się podsumowanie pierwszej edycji projektu edukacyjnego „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej” oraz finał konkursu dotyczącego dziejów Armii Krajowej.

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem naszej szkoły i Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Podjęcie się jego realizacji spowodowane było szacunkiem i umiłowaniem Ojczyzny oraz koniecznością ciągłego przekazywania młodzieży patriotycznych wartości, o które walczyło pokolenie żołnierzy Armii Krajowej.

Uroczyste podsumowanie I edycji projektu „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej” odbyło się 27 września 2013 r. w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Łodzi. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych wspierający projekt: Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki i Krzysztof Piątkowski – wiceprezydent Miasta Łodzi. Spotkanie swoją obecnością uświetnili także: Wiesława Zewald – doradca Wojewody Łódzkiego, Elżbieta Modrzejewska - dyrektor Wydziału Strategii i Kadr Kuratorium Oświaty w Łodzi, Joanna Żelazko - naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, jak również licznie przybyli kombatanci - żołnierze Armii Krajowej. Jednym z gospodarzy spotkania był Tadeusz Barański, podpułkownik Armii Krajowej, przedstawiciel Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Podsumowanie pierwszej edycji projektu prowadził jego koordynator, nauczyciel naszej szkoły Tomasz Szamburski. Przedstawił informacje dotyczące głównych założeń projektu oraz jego realizacji w roku szkolnym 2012/2013.

Zdjęcia ze spotkania w dniu 27 września w rocznicę Służby dla Polski w XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej Łodzi

II edycja Projektu Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej

Dnia 16 grudnia 2013 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie inaugurujące II edycję łódzkiego projektu edukacyjnego „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej”.

W tym roku szkolnym przedsięwzięcie to będzie obejmowało wszystkie łódzkie szkoły. Motorem napędowym będą liderzy projektu - dziesięć szkół ponadgimnazjalnych i dziewięć szkół podstawowych i gimnazjów. Koordynatorem projektu jest nauczyciel naszej szkoły mgr Tomasz Szamburski.

W spotkaniu udział wzięli żołnierze Armii Krajowej, reprezentujący Zarząd Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - prezes major Zbysław Raczkiewicz, sekretarz major Stanisław Pasikowski oraz redaktor naczelny „Biuletynu Informacyjnego” podpułkownik Tadeusz Barański. Obecny był również dyrektor Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Zbigniew Kręcisz, dyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego Tomasz Derecki oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 Agnieszka Góra, reprezentująca szkoły podstawowe i gimnazja.

Spotkanie inauguracyjne prowadził mgr Tomasz Szamburski, nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. Omówiono na nim szczegółowo zadania do realizacji, sposoby działań i terminy realizacji zaplanowanych części projektu. Szczególnie istotne było wyjaśnienie regulaminu konkursu wiedzy o Armii Krajowej oraz określenie zasad przygotowania w tym roku szkolnym wystawy historycznej. Kwestie związane z uczestniczeniem w projekcie szkół podstawowych i gimnazjów omówiła pani Agnieszka Góra.

Zdjęcia ze spotkania w dniu 16.12.13r w ZSP nr 9 w Łodzi