Wycieczka patriotyczna

W końcu czerwca 2014 r. odbyła się wycieczka patriotyczna w miejsca walk Żołnierzy Armii Krajowej w czasie II wojny światowej w miejscowości Sobibór oraz Wola Uhruska

W wycieczce wzięło udział 35 uczniów z wielu łódzkich szkół ponadgimnazjalnych, żołnierze AK a także historycy opiekujących się młodzieżą i pomagających jej poznać trudne czasy okupacji niemieckiej oraz działania polskiego ruchu oporu na tych ziemiach.

Wycieczka miała bardzo rozbudowany program dydaktyczny. Uczestnicy byli w miejscach walk i złożyli tam hołd poległym żołnierzom AK. Niezwykle istotne dla przygotowania młodzieży do konkursu wiedzy o Armii Krajowej były zajęcia prowadzone przez pułkownika AK p. Tadeusza Barańskiego i koordynatora projektu mgr Tomasza Szamburskiego.

Fotki z wycieczki: