Honorowy patronat Prezydenta Miasta Łodzi

Realizowany przez naszą szkołę projekt edukacyjny „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej” dnia 9 kwietnia 2014 r. uzyskał honorowy patronat Pani Hanny Zdanowskiej Prezydenta Miasta Łodzi. Wsparcie władz miasta Łodzi umożliwi właściwą realizację działań podjętych przez łódzkie szkoły i Okręg Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz nada tym działaniom odpowiednią rangę. W obecnym roku szkolnym projekt objął wszystkie łódzkie szkoły. Jego motorem napędowym są liderzy projektu – pięć łódzkich liceów i pięć zespołów szkół ponadgimnazjalnych (II Liceum Ogólnokształcące, XII Liceum Ogólnokształcące, XV Liceum Ogólnokształcące, XVIII Liceum Ogólnokształcące, XXXIII Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych). Projekt koordynuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi a osobą odpowiedzialną za jego wdrożenie jest mgr Tomasz Szamburski.